Kendimize ait bir mekânımız olmadığı için, bize kapılarını açma nezâketini gösteren her yerde sürdürdük derslerimizi…
En son Istanbul, Üsküdar’da, Uncular Sokak 28 numarada faaliyet gösteren FİKSAD (Fikir Sanat Kültür Araştırmaları Derneği) açtı kapılarını bize, Hakk Te’âlâ râzı olsun!
Her hafta Salı akşamları, Akşam Namazı’ndan sonra toplanıyoruz orada; salâtı birlikte ikame edip dersimize başlıyoruz, BİİZNİLLAH!
Bu yıl, mubârek Kur’ân’ı nüzul/iniş sırasına göre okumaya karar verdik!
Bunu yaparken de, yıllar içindeki tecrübelerimiz neticesinde geliştirmenin nasîb olduğu üç basamaklı şu usûlü/yöntemi kullanıyoruz: